Store

Mağaza

We develop new solutions, adapt existings the most suitable solutions for your business according to your demands.
Taleplerinize göre yeni çözümler geliştiriyor, mevcut çözümleri işletmenize en uygun hale getiriyoruz.

MES

Manufacturing Execution System
Üretim Yürütme Sistem

CMMS

Maintainance Management System
Bakım Yönetim Sistem

QMS

Quality Management System
Kalite Yönetim Sistem

AMS

Artwork Management System
Artwork Yönetim Sistem

LES

Laboratory Execution System
Laboratuvar Yürütme Sistem

LIMS

Laboratory Information Management System
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi