Include AI
Into Your Business

İşinize Yapay Zekayı
Dahil Edin

Configure your systems to suit your scale with the specific requirements of your business.

İşletmenize Özel Gereksinimlerle Sistemlerinizi Kendi Ölçeğinize Uygun Yapılandırın.


Discover GRID ❯GRID' i Keşfedin ❯

AI Enabled
Solutions

Yapay Zeka Destekli
Çözümler


Solutions for analyzing existing data through machine learning to make predictive future inferences and reduce human workforce.

Mevcut verilerin makine öğrenimi yolu ile analiz edilerek öngörüsel gelecek çıkarımlarının yapılması ve insan iş gücünün azaltılması için çözümler.

Regulation Compliant
Solutions

Mevzuat Uyumlu
Çözümler


Solutions that provide industry-specific compatibility in accordance with the requirements of domestic and international authorities.

Yerli ve uluslararası otoritelerin gerekliliklerine uygun olarak sektöre özel uyumluluk sağlayan çözümler.

Cloud
Solutions

Bulut
Çözümler


Web-based software solutions designed and delivered on premise with the ability to provide global reach and accessibility.

Küresel erişim ve erişilebilirlik sağlama yeteneği ile on premise olarak projelendirilen ve teslim edilen web tabanlı yazılım çözümleri.

Sector Specific
Solutions

Sektöre Özel
Çözümler


Software solutions designed to meet the needs of your industry and perfectly compatible with your business needs.

Sektörünüzün gereksinimlerine uygun tasarlanmış, iş ihtiyacınıza birebir uyumlu yazılım çözümleri.

Manufacturing
Digital Transformation

Üretim
Dijital Dönüşümü


Manufacturing execution technology for manufacturers engaged in batch-based shop-floor operations for paperless production.

Kağıtsız üretime yönelik seri-bazlı üretim yapan imalatçılar için üretim yönetim teknolojisi.

Maintenance
Digital Transformation

Bakım
Dijital Dönüşümü


A computerized maintenance management technology that helps manage assets, conduct maintenance and calibration processes, and track work orders.

Varlıkları yönetmeye, bakım ve kalibrasyon süreçlerini yürütmeye ve iş emirlerini takip etmeye yardımcı olan bir bilgisayarlı bakım yönetim teknolojisi.

Quality
Digital Transformation

Kalite
Dijital Dönüşümü


Formalized quality management technology that defines procedures, processes, and responsibilities for achieving quality objectives and policies.

Kalite hedeflerine ve politikalarına ulaşmaya yönelik prosedürleri, süreçleri, ve sorumlulukları tanımlayan resmi kalite yönetim teknolojisi.

Artwork
Digital Transformation

Ambalaj
Dijital Dönüşümü


Software solutions for workflows covering all design, control and approval processes of printed packaging materials before printing.

Baskılı ambalaj malzemelerinin matbaa öncesi tüm tasarım, kontrol ve onay süreçlerini kapsayan akışlar için yazılım çözümleri.

Laboratory
Digital Transformation

Laboratuvar
Dijital Dönüşümü


Software-based technology that supports modern laboratory operations, provides paperless analysis flow, has effective sample management and instrument tracking features.

Modern laboratuvar operasyonlarını destekleyen, kağıtsız analiz akışı sağlayan, etkin numune yönetimi ve enstruman takip özelliklerine sahip yazılım tabanlı teknoloji.

Project
Digital Transformation

Proje
Dijital Dönüşümü


Kanban-based software solutions that will enable you to seamlessly track the projects you start in your business, time, team and work.

İşletmenizde başlattığınız projeleri, zaman, ekip ve iş takibini sorunsuz yapabilmenizi sağlayacak kanban temelli yazılım çözümleri.